Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105716

Dato: 03.03.2023

Norge og alle andre land skal ha rett til selv å bestemme over sine helseanliggender. WHO kjenner ikke tilstandene i de enklete land og kan ikke lage de samme regler for alle. Det er også totalt udemokratisk å la WHO få en slik makt.