Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171341

Dato: 28.03.2023

Jeg er uenig i regjeringes forslag om endringer i smittevernloven.