Høringssvar fra Terje Drøsshaug

Dato: 25.02.2023

Nå må vi lærdom av det som ble utført i 2020 og 2021.

Nedstengning, isolasjon.og masker.

Dokumentert og bevisst gjennom mange studier at dette medførte store negative konsekvenser for enkeltindivider og samfunnet som helhet.

Medførte store mentale lidelser og en splittelse i befolkningen som tar tiår og lege, hvis det i det hele tatt lar seg lege.

I tillegg er det vitenskaplig dokumentert at vaksinering ikke var sikker og effektiv. Tvert imot, vi ser nå store skader av vaksinering og langtidsvirkninger vet vi ikke noe om foreløpig.

Denne eksperimentering på befolkningen med ikke uttestet "vaksiner" må stoppes øyeblikkelig, fordi vi nå har erfart store negative helsemessige virkning, og dødsfall relatert til vaksine har også vært dokumentert. kramper i hjerte eller hjerteposen i unge mennesker er også dokumentert.

Hvis myndighetene fortsetter denne injiseringen av ikke prøvde og ikke testet kjemiske og mekaniske partikler er det ingen unnskyldninger for regjeringen når død eller permanente skader inntreffer.

Da er dette faktisk en kriminalsak. Derfor, stopp dette helsetyranniet intill vi med 99.9 % kan dokumentere at "vaksinen" er innenfor en akseptabel risiko samt at den virkelig gir de ønskede resultater.

Nåværende vaksinering gir faktisk negativ konsekvens og ingen beskyttelse mot virus eller spredning av viruset.