Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123916

Dato: 04.03.2023

Tvang må da være brudd på menneskerettighetene. Aldri om jeg godtar dette.