Høringssvar fra Sigrid Gunnarskog

Dato: 02.03.2023

Godtek overhovudet ikkje ei slik lov, rein galskap