Høringssvar fra Nina Anette Borge

Dato: 08.04.2023

Jeg er imot dette forslaget om isolering og smittekarantene. Vi har vår fulle rett til å bevege oss fritt. Nå må dere slutte å overvåke og kontrollere folk som om vi var høns i bur.