Høringssvar fra Reidun de Clive-Lowe

Dato: 10.04.2023

Så ser vi nok et bevis på at våre myndigheter jobber mot sitt eget folk og for et samfunn hvor Grunnlov og menneskerettigheter overkjøres. Vi har opplevd tre år med politiske (?) handlinger man aldri kunne ha trodd var mulig i et demokratisk Norge. Det vi trenger er et oppgjør og en ansvarliggjøring for de overgrep utført av mennesker i maktposisjoner, som har misbrukt sine stillinger og påført landet og verdens befolkning store skader.

NEI til WHOs dominans og medisinske diktatur.

NEI til korrupte beslutningstagere som ikke tjener det folket de er ment å jobbe for.

NEI til WEF og alle de politikere som støtter opp om deres hegemoniske mål.

DETTE LOVFORSLAGET MÅ IKKE GODTAS UNDER NOEN SOM HELST VILKÅR!