Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156387

Dato: 24.03.2023

Dette bør ikke gå gjennom, det vil være en uforholdsmessig i forhold til farene. Den nåværende loven er god nok som den er.