Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185417

Dato: 06.02.2023

Dette forslaget strider mot grunnleggende menneskerettigheter og vi kan idag se alvorlige ringvirkninger av de såkalte helsefremmende inngrep som ble utført under covid utbruddet.
Så jeg,som medborger i ett fritt land , stiller meg imot dette forslaget!