Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 278828

Dato: 11.04.2023

Forslaget til endringer i smittevernsloven bør IKKE vedtas!