Høringssvar fra Magne Solberg

Dato: 15.02.2023

Jeg er imot at forskriftene gjøres permanente.

De kan lett misbrukes og er ikke tilstrekkelig helsefaglig begrunnet.