Høringssvar fra Levende Menneske På Norges Land

Dato: 11.04.2023

Nei til endringer i lovverk angående stat eller konges rett til å innskrenke menneskers rett til å bevege seg fritt i Norge.