Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172336

Dato: 28.03.2023

Jeg er uenig i at midlertidige unntakslover skal gjøres varige. Jeg har stor tro på at dette landet kan bruke de midlertidige forskriftene som midlertidige. Kommer det nye sykdommer kan de og ev. tiltak vurderes på nytt, tilpasset det de forskjellige menneskene trenger og de forskjellige smittbare sykdommer trenger for å hindre smitte.