Høringssvar fra Øyvind Holter

Dato: 11.04.2023

Et rungende NEI til videreføring av de midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven, som utløper 1. juli 2023.