Høringssvar fra Kjell Johan Åsheim Solli

Dato: 11.04.2023

Planene om å endre disse smittevernlovene, å forlenge de, gjøre de permanent, burde skrinlegges. De burde ikke vært iverksatt i første omgang. Og det vet dere, det var aldri noe vitenskapelig grunnlag for å innføre denne politikken. De er udemokratiske, uvitenskapelige, grunnlovsstridige. Alle disse tiltakene var i kontrast til sunn fornuft og logikk, selv WHOs anbefalinger og vitenskap. Ta til fornuft. Si nei til WHO/Gates/BigPharma og co.