Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 351837

Dato: 11.04.2023

Jeg støtter IKKE dette forslaget til endringer i Smittevernloven og Helseberedskapsloven:

De 3 siste årene har tydelig vist at nedstengning og/eller begrensning av borgernes bevegelsesfrihet har hatt ingen (eller til og med negativ) påvirkning av helsetilstanden til Norges innbyggere. Vi mennesker er avhengig av sosial tilhørighet og fysisk kontakt med andre mennesker for å opprettholde god fysisk og psykisk helse (herunder også : godt/sundt immunforsvar). Nedstengning og begrensninger i bevegelsesfriheten har også påvirket befolkningens evne til å forsørge seg selv (dette gjelder særlig de som hadde sin inntekt fra arbeid i små bedrifter som gikk konkurs), noe som igjen førte til stress (som igjen bidrar til dårlig helse). Jeg er imot det forslaget som fremmes.