Høringssvar fra Sissel Hopshaug

Dato: 08.02.2023

Jeg støtter ikke dette forslaget