Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 671449

Dato: 27.02.2023

Jeg er imot å gjøre disse midlertidige forskriftene permanente.Så kraftige verktøy kan ikke noe menneske (WHO)håndtere.Det vil ikke ende godt. Vi bør godta vår utilstrekkelighet og mangel på kontroll.

Slike muligheter for tiltak skaper gjerne det kaoset det er ment å hindre.