Høringssvar fra Wenche

Dato: 11.04.2023

Dette må ikke skje. Dette må opphøre.

Denne smittevernloven må opphøre nå.