Høringssvar fra Jan

Dato: 28.03.2023

Nei!!! dette skal vi IKKE slutte oss til!!