Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 289813

Dato: 11.04.2023

Dette forslaget om er etter min mening i strid med norsk GRUNNLOV ,som vil frata norske borgere sin bevegelsesfrihet og retten til å bestemme over sine egne liv !