Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 241426

Dato: 10.04.2023

Jeg er ikke enig i dette forslaget, da dette er en stor inngripen i folks privatliv.