Høringssvar fra Elisabeth Dahl

Dato: 06.02.2023

Jeg er sterkt imot forlengelse da det er påvist at lockdowns, masker og alle tiltak som ble utført av regjeringen under pandemien er direkte skadelige for folkehelsen generelt og har ført til forhøyet dødelighet i befolkningen og skadet en generasjon barn og ungdom mentalt og utviklingsmessing. Barn og ungdom ble fratatt skolegang og interaksjon med jevnaldrende og naturlig aktivitet i lek og idrett og samfunn. Små barn ble også negativt påvirket av å vokse opp med masker rundt seg istedetfor å kunne utvikle alle sanser og IQ og språk ved å lese ansikt og høre naturlige stemmer som ikke er forhindret av ansiktsmasker. Barns IQ er redusert med 15-20 poeng hos barn og ungdom hos Covidgenerasjonene. Eldre på hjem.og institusjon ble fratatt kontakt med sin familie og det førte til at mange døde av sorg og ensomhet. Og antall selvmord i befolkningen har økt.

Naturlig immunitet, sunt kosthold og

aktivitet samvær med andre har alltid beskyttet mennesker i alle tider og slik naturlig immunitet hindres av alle slike krisetiltak som regjeringen tydde til fra mars 2020 og frem til nå. Den overlast samfunnet har lidd i disse årene vil ta lang tid å reparere.

Dette er grunnlovsstridig og storting og regjering bør besinne seg og være tro mot det norske folk og heller utføre det embedet de er satt til å forvalte til det beste for det norske folk..