Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 175132

Dato: 28.03.2023

Vedr endringer av smittevernloven isolering og smittekarantene.

Endringen i smittevernloven må avises.

Bakgrunn: Pfizer har innrømmet i høring i EU kommisjonen at de ikke testet om vaksine stoppet spredning enda til myndigheter i flere lang brukte argumenter for at det faktisk var tilfelle.

Isolering og karantene har ikke hatt ønsket effekt når en sammenligner tallene med Sverige som hadde en annen strategi. Regnestykke i ettertid viser at sammenfallene statistikk.

Høringsnotatet inneholder åpenbare feil og covid viser at antall dødsfall ikke har vært verre en kraftig influensa eksempelvis fra 2017.

Høringsnotatet viser til at covid åpenbart har utspring i Kina enda til det var laboratorieforsøk ved Boston University tidlig i 2020 (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.512134v1.full.pdf)

Det var i USA aug. 2019 nedstegning av et laboratorium som drev forsøk på mikrober blant annet ebola (https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html). Denne saken ble dysset ned og det har dessverre blitt spekulert om det har vært andre forsøk der.

USA har investert i bio flere laboratorier i Ukraina relatert til krigføring og det ble i startet nektet inntil Victoria Nuland innrømmet i høring at de var redde for at Russland skulle få tak i materialer fra disse laboratoriene. Altså de hadde forsøk.

WHO er korrupt og finansiert av velstående med agenda, de gjorde endringer i pandemi definisjon i forkant av pandemien for å kunne pandemien en pandemi. WHO er ikke representert av folket, de er ikke valgt inn demokratisk. De jobber med drakoniske tiltak som vaksinepass og digital identitet hvor de i foreslåtte paragrafer frasier seg ansvar for skader som WHO sin helsepolitikk kan medføre. Astrid Stuckelberg som tidligere ha jobbet flere år i WHO og som nå jobber ved Institutt for global helse ved Universitetet i Geneve sitt medisinske fakultet sier at WHO sin grunnlov vil ha en forrang over Norge sin grunnlov. Leder for WHO, Tedros

De bruker PCR test på en måte som gir falske positive resultat og dermed desto mer en tester desto mer positive. Fagfelle vurdert artikkel (Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR) avslører at PCR test ikke gir forventet resultat ved bruk slik det har vært gjort.

Endring i loven bryter med Norges grunnlov, den tilsidesetter Norges folks sin beslutning om eget ansvar over sitt legeme og helse. Vi er født i et fritt univers og på en jord i frihet. Vi har et demokrati som er i ferd med å kuppes. Vi har ve to folkeavstemminger sagt tydelig Nei til EU, allikevel lures vi inn i EU inn bakveien og når skal vi underlegges WHO.

Dette bryter de prinsippene Norge er tuftet på.

Dette destruerer tilliten som er bygget opp mellom regjering/storting og det Norske folk.

Pandemien har gitt oss mer skade på psykisk nivå blant både barn og voksne, økonomisk har flere små bedrifter og lag gått konkurs. Familier har gått i oppløsning grunnet økonomi og drakoniske tiltak som har manglet fundamental forankring i vitenskapelig bevis. Høring baserer seg på mangelfull vurdering.

Endring i lov må stoppes!

For det første er det flere aspekter av det Norge har vært gjennom de siste årene hvor det må settes ned en nøytral kommisjon som må se på alle aspekter. Vi har nå flere bevis og data som viser ukjente faktorer og skader både ved vaksinering og karantene. Vi har psykiske lidelser blant små og store, vi er nye sykdommer som har økt til sammenligning med tidligere år. Vi har mennesker som ikke bli hørt eller trodd med i sine samtaler med det Norske helsevesenet som virker mer å være tilhenger å følge narrative som sette i ekko kammeret til et korrupt WHO. Korrupt påstår jeg på bakgrunn Tedros som leder i WHO, som er fra Tigray-regionen i Etiopia, er tidligere medlem av politbyrået til den terroriststempla (av Washington) Marxist-organisasjonen Tigrai-folkets frigjøringsfront. Han var helseminister i Etiopia og var involvert i skandaløse dekkoperasjoner ved tre kolera utbrudd i 2006, 2009 og 2011. En granskningsrapport publisert av Society for Disaster Medicine and Public Health fant at Tedros tok beslutning av økonomiske grunner samt han også seinere som utenriksminister ble skyldt for systematisk utrensking av rivaliserende stammer i landet, særlig amhariane; at han skal ha nekta tilhengerer av opposisjonen mat-hjelp fra Verdensbanken og andre; nepotisme; og at han skal ha brukt internasjonal økonomisk støtte som skulle gå til bygging av sjukehus, til å finansiere politiske kampanjer for sitt eige minoritetsparti. Når man da videre fra WHO sine hjemmesider ser at 80% av budsjettet er finansiert av frivillige bidrag er det nærliggende å antyde manglende demokratiske prosesser ved at de som bidrar har en påvirkning på ønske og mål om hva WHO skal oppnå. Dette kan begrunnes ved å vise til Astrid Stuckelberg som tidligere ha jobbet flere år i WHO og som nå jobber ved Institutt for global helse ved Universitetet i Genève sitt medisinske fakultet sier at WHO sin grunnlov vil ha en forrang over Norge sin grunnlov. Hun har på flere arenaer detaljert beskrevet hvordan WHO endret karakter når NGO (Non Government Organisation) etter hvert ble større bidragsyter. Dette førte på sikt til at hun valgte å forlate WHO fordi hun ikke kunne stå inne for retningen som WHO tok og korrupsjonen som økte. Når man også kan lese om utkastet til grunnlov som WHO fremlegger hvor de går inn for vaksinepass og digital identitet så er dette et farlig spor på vei inn i et dystopisk fengselssamfunn som er fullstendig mot grunnsteinene som Norge er bygget på og verdiene som hver og en står for.

Vårt trygge land er bygget på grunnloven, den er bygget stein for stein på demokratiske prinsipper og med et folkestyre der regjering/storting velges av folket. Vår demokrati er i ferd med å visne, vi ser at vi innfører flere EU lover enda vi tydelig to ganger har sagt nei til EU og nå forsøkes det at vi skal underordne oss WHO ved at de skal kunne overstyre vår egen grunnlov. Dette er fullstendig mot alt som våre forfedre jobbet for og de vi jobber får nå. Vi ser verden er i endring og da er det viktig å heve sin stemme og tørre å snakke og stille spørsmål hvorfor og ikke blindt følge bjella.

Det er flere aspekter med pandemien som faller i grus. Det var tidlig hevdet av flere ledere at man tar vaksine for å beskytte andre da den stopper spredning, når da Pfizer sin leder i EU kommisjonen vitner om at de ikke gjorde tester på om vaksinen stopper spredning så viser det at flere lederne i verden har delaktig å spre løgn blant folk. Det har også fra bioteknisk selskap i Tyskland blitt sagt at covid vaksinen er egentlig en gen manipulering, men hvis de hadde kaldt den dette så ville ikke folk tatt den. Når vi nå ser av flere studier i verden, eksempelvis fra Sverige at vaksinen endre DNA så bryter dette og med informasjonsplikten som enhver lege høytidelig tar når han/hun uteksamineres som lege hvorpå mål er å redde liv og informere pasienter på alle mulige måter.

Polariseringen i verden og i Norge er i ferd med å ødelegge både verden og Norge og vi har ved dette høringsnotatet en mulighet til å si stopp, si at vi ønsker å gjøre vurderinger og se på hva som har gått bra og hva som ikke har gått bra under pandemien. Vi er nødt til å ha en selvstendig uavhengig undersøkelse som tør stille de spørsmålene som må stilles for å kunne ta lærdom. Hvis løsningen når vi ukritisk går utfor et stup er at ambulansene står nedenfor og kjører oss til sykehus så er vi ikke på føre var prinsippet. Det må være lov å være preventiv uten å bli dømt og hetset i den offentlige gapestokken for å stille de kritiske spørsmålene som man må. Hersing ser ut til å være det nye, at man som individ skal ties av gruppa som er gjennomsyret av ekkoet i ekko kammeret og ikke ser skogen for trær. Jeg husker Erna Solberg som på tv satt og sa ta en vaksine ikke for deg men de rundt deg, det var løgn fordi vaksinen aldri stoppet smitte og det var som nevnt Pfizer som sa det. Hvordan skal vi ha tillit til dere når dere ikke representerer folket!