Høringssvar fra Lysaker Elektro AS

Dato: 11.04.2023

Dette er jeg i mot.
All erfaring fra de siste tre år viser at de drakoniske tiltakene var uten virkning og helt unødvendige i annet henseende enn å teste ut hvor lydig den norske befolkningen var, bare de ble skremt tilstrekkelig.
Det dør nå langt flere mennesker av vaksinene enn det gjorde av "pandemien", men allikevel anbefales fortsatt vaksinene. Tilliten til myndighetene er ødelagt, og det er intet som tilsier at dette lovforslaget skal tjene noen annen hensikt enn å skape et lovmessig grunnlag for å kontrollere og trerrorisere Norges befolkning.

Forslaget strider også mot Grunnlovens ordlyd så vel som de forfatnings- og menneskerettighetsprinsipper denne bygger på, og er dessuten unødvendig i tillegg til de hjemler smittevernloven allerede gir.