Høringssvar fra Kari Tangedal

Dato: 10.04.2023

Mitt svar er : NEI