Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 267635

Dato: 11.04.2023

Ønsker å bestemme selv hva som skal injiseres i min kropp, dette strider mot all sunn fornuft !!!