Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 894123

Dato: 04.02.2023

Dette strider mot menneskerettighetene og kan ikke under noen omstendigheter innføres.