Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 363944

Dato: 11.04.2023

Dette strider imot menneskerettighetene.