Høringssvar fra Kai Ingvald Flateland

Dato: 28.02.2023

Jeg opplever dette initiativet som en utilbørlig svekking av borgernes rettigheter som frie og ansvarlige individ. Et steg på veien mot diktatur, der veien til helvete er brolagt med påstått gode hensikter. Erfaringene med pandemien var ikke gode. Når man så den ekstreme ensrettingen som myndighetene sammen med private globale aktører stod for, så fikk vi en stygg forsmak på diktaturet. Og selv om det etterhvert ble åpenbart at vaksinene ikke beskyttet mot smittespredning, ble de som benyttet seg av muligheten til å reservere seg mot en ny og uprøvd vaksine av en helt ny virkemåte, hundset på det groveste av myndighetene. Kritikk ble forsøkt undertrykket, i et samarbeid mellom myndigheter, media og private firma som best kan beskrives som fascisme. Og det var skremmende å se hvordan dette virket på folk. Plutselig ble det lettere å forstå hvordan Tyskland på 30 tallet kunne henfalle til barbariet, kimen til dette ligger dessverre i alle mennesker. Derfor er det viktig å ha et sterkt lovverk som beskytter enkeltmenneskers rettigheter og autonomi. På dette grunnlag mener jeg regjeringens initiativ for å permanent øke sin makt på bekostning av individets rettigheter, skal avvises. Det er rett og slett for farlig for vårt demokrati.