Høringssvar fra Frank Vaaden

Dato: 25.02.2023

Protesterer mot revideringen. Inngripen i menneskerett bør ha høringsfrister som gir muligheter til debatt før gjennomføring.Konsekvenser må kunne vurderes før vedtak.