Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 276044

Dato: 11.04.2023

Smittevernloven må ikke endres til å bli en totalitær frihetsberøvelse for befolkningen slik vi ser nå. Dette anser jeg som ledd i en krigføring imot egen befolkning der vi ser en klar vilje til undertrykkelse. Covid pandemien viste i klartekst hvordan myndighetene tok seg til rette og frihetsberøvet egen befolkning uten å kunne fremsette beviser for et isolert virus.