Høringssvar fra Trond Lie

Dato: 07.04.2023

Nei, dette strider mot Norges grunnlov og menneskerettighetslover. Jeg er ikke enig i at dette skal gjennomføres i Norge, da det ikke har noen helsefaglig begrunnelse