Høringssvar fra Arvid

Dato: 14.02.2023

Nei, til begrensninger i vår medfødte rett til å bestemme over eget liv.

Vår Grunnlov må følges og respekteres.