Høringssvar fra Privatperson

Dato: 30.03.2023

Norska forskare har undersökt samband mellan dödlighet och antal vaccinerade mot covid-19 i över 30 länder. Där kunde man se att ju fler som vaccinerat sig under 2021, ju högre dödlighet hade landet i allmänhet under 2022.

I en ny så kallad preprint-studie vid högskolan i Bergen, som publicerats i Asian Pacific Journal of Health Sciences, har forskare tittat på om det finns något samband mellan covidvaccinationen 2021 och den ökade dödligheten i Europa under de första nio månaderna av 2022.

Under 2022 har dödligheten varit högre än vanligt jämfört med åren 2016 till 2019, det vill säga innan covid-19. I studien konstaterar man att även om det finns forskning som tyder på att covidvaccinationerna förhindrat att personer som insjuknat i covid-19 behövt sjukhusvård och även förhindrat dödsfall så har den förebyggande effekten nu avtagit.

Vidare poängterar man att vaccinationerna mot covid-19 också har biverkningar som exempelvis myokardit och perikardit. De norska forskarna påpekar också att det nyligen kom ut en studie som visade att sjukdomen covid-19 i sig inte orsakade dessa två diagnoser, vilket då ger en starkare indikation att diagnoserna uppkommit i samband med vaccinationerna mot sjukdomen.

I studien har man tittat på 31 EU-länder och även Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz och jämfört dödligheten i landet med antalet vaccinationer. Då fann man att ju högre vaccinationsgrad ett land hade, desto högre var också den allmänna dödligheten. I länder med lägre vaccinationsgrad var dödligheten lägre och i vissa fall även lägre än förväntat, som exempelvis Bulgarien där endast 27,7 procent av befolkningen var vaccinerade mot covid-19 under 2021.