Høringssvar fra Anne-lise Hvidsten.

Dato: 10.04.2023

Dette er helt uaktuelt.Det har aldrig vært noen pandemi.Smitteværnloven er ikke lov å brukes.Dette strider mot grunnloven og våre menneskerettigheter.Skrot forslaget.