Høringssvar fra G. Gjelstad

Dato: 04.03.2023

Nei, og atter nei - vi ønsker ikke at myndighetene skal ha slik makt som begrenser individets frihet - nå får det være nok med forslag som dette - forslag som handler om tvang og makt - forslag som handler om isolering - dette er indoktrinering, og hører ikke hjemme i et demokrati. Man skal være ytterst forsiktig med å spre frykt - og man burde nå fokusere på å ta lærdom av hva man gjorde feil under covid! Tvang, begrensinger, er overhodet ikke løsningen. Ingen nye lover som dette bør være tilgjengelig for bruk, mot folket. Folkevalgte skal jobbe for folket - og ikke være i mot oss på denne måten.