Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182129

Dato: 29.03.2023

Nei! Det er ingen grunn til permanent innføre slike begrensninger. Særlig ikke når både nåværende og forrige Regjering uten engang ta debatten i det offentlige, gir WHO diktatorisk makt til å avgjøre på Norges vegne om vi har en alvorlig trussel eller ikke.

Dette er med på frivillig gi makten og kontrollen over vårt eget land til fremmede hender. Kombinasjonen er grunnlovsstridig!