Høringssvar fra Kristin Taule Brentebråten

Dato: 11.04.2023

Norge er en rettsstat. Vi har en grunnlov og menneskerettigheter, som ikke kan overgås.

Dette forslaget om å endre smittevernsloven og helseberedskapsloven bryter med Grunnloven og menneskerettigheter. Vi skal ikke ha en smittevernsstat i Norge som trumfer rettsstaten og demokratiet. Dette må aldri bli gjennomført.

NEI til regjeringens forslag om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven.