Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 160744

Dato: 28.03.2023

NOK ER NOK FORLENGST

Hver og en vet at når man er sjuk holder man seg hjemme, trenger ingen lov (WHO) til det.