Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 889138

Dato: 02.03.2023

Nei til endring.

Norge har sin grunnlov og folkets frihet til selvstendighet.

Dette er en forbrytelse mot våre menneskerettigheter, og demokrati.