Høringssvar fra Ole Anders Friestad

Dato: 29.03.2023

NEI TIL ENDRING AV SMITTEVERNSLOVEN.