Høringssvar fra Cato B. Hagen

Dato: 01.03.2023

Helsediktatur... NEI TAKK!

Dette har ingenting med helse eller helseberedskap å gjøre. Dette handler KUN om å frata den enkeltes frihet og suverenitet slik at noen få ikke-folkevalgte kan ha makten til å styre over de mange.