Høringssvar fra Nina Bang

Dato: 31.03.2023

Støttes ikke, da det er åpenbart at dette ikke handler om å forebygge sykdom for å ivareta helsen til folk. Da hadde fokus vært et annet, ikke tøys om at testsvarene skal tilknyttes den enkeltes identitet, og det for en sykdom som er mindre dødelig enn en forkjølelse. Den latterlige forklaringen på forkortet høringsfrist underbygger poenget her, hva er det som haster nå? Sykdommen gir veldig lav risiko for dødelighet.