Høringssvar fra Sindre Rognerud

Dato: 31.03.2023

Nå er det på tide å våkne opp og lytte til folket. Dere er folkevalgte og gitt tillit av folket til å styre for oss. Det betyr et stort ansvar for å ivareta grunnleggende rettigheter som demokratisk frihet, menneskeretigheter, ytringsfrihet og selvbestemmelse over egen kropp og helse, samt mye mer. Ved å vedta disse forslagene er dere med på å bringe oss inn i et dystopisk samfunn som består av makt, kontroll og overvåking(1984). Dette er vel ikke noe dere ønsker for framtidige generasjoner? Å la ikke-demokratiske organisasjoner støttet og finansiert av "eliten" , Big tech og Big pharma mm bestemme over oss og nasjonale grunnlover. Dette er helt uakseptabelt og bryter med alt vi står for og har kjært! Rett og slett totalt forkastelg! Skjønner ikke at dette er opp til høring en gang i et land som Norge. Fortsetter det slik er det ikke rart folket mister tiltro til dere folkevalgte og våre helsemyndigheter.

Sindre