Høringssvar fra Lisbeth Solheim

Dato: 02.03.2023

Jeg sier nei til endring i Smittevernloven.

Norge MÅ beholde suverenitet og egenbestemmelsesrett, noe de siste årene klart og tydelig har vist.