Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 317812

Dato: 11.04.2023

Et klart nei til dette!