Høringssvar fra Ingeborg Marie Eilerås

Dato: 11.04.2023

NEI‼️
...til ny permanent endringer i smittevernloven om isolasjon og smittekarantene‼️
Forslaget strider mot Grunnlovens ordlyd, såvel som de forfatnings- og menneskeretts-prinsipper denne bygger på, og er dessuten unødvendig i tillegg til de hjemler smittevernloven allerede gir.
Les høringssvaret til advokat Jørgen Heier; som er lastet opp på regjeringens side.