Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 255547

Dato: 10.04.2023

Det må spesifiseres hva

Det må først utredes hvilke konsekvenser smittevern tiltakene fikk under covid 19 pandemien og på grunnlag av denne erfaringen fattes konklusjoner, før en slik lov settes i verk. Derfor er jeg imot at denne lov iverksettes nå.
Disse bør danne grunnlag for fremtidige avgjørelser, regler og lover.

Det bør også tas hensyn til forholdsmessighet ved en ny smittevern lov, noe det ikke opplyses om.