Høringssvar fra Svetlana Østebø

Dato: 11.04.2023

Forslaget strider mot Grunnlovens ordlyd så vel som de forfatnings og menneskerettighetsprimsipper denne bygger på, og dessuten unødvendig i tillegg til de hjemler smittevernloven allerede gir.